Projekt graficzny
GRATIS

Jak powinien wyglądać lokal wyborczy?

Lokal wyborczy powinien być przygotowany tak, by być godnym wydarzenia, jakim są wybory władz na różnych szczeblach administracji. Państwowa Komisja Wyborcza opracowała wytyczne, które wskazują jak umiejscowione powinno być pomieszczenie, w którym przeprowadzone będą wybory i jakie elementy wyposażenia należy przygotować. Ich celem jest umożliwienie zagłosowania każdej uprawnionej osobie, bez względu na wiek i niepełnosprawności. Odpowiednio przygotowany lokal pozwala na łatwe zagłosowanie, przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowych zasad wyborów, które są powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne oraz tajne.


Wymogi odnośnie pomieszczenia głosowania

 

Istotne jest zapewnienie równego dostępu dla wszystkich wyborców, w tym osób niepełnosprawnych, które mają trudności w poruszaniu się. Stąd zaleca się, by lokal wyborczy usytuowany był na parterze, nie posiadał barier architektonicznych i był wyposażony w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wymagania lokalu wyborczego szczegółowo określają również szerokości drzwi czy wymiary miejsc do głosowania, zapewniające tajność wyborów. Dla bezpieczeństwa osób przybywających do lokalu powinno się zadbać o antypoślizgową nawierzchnię.

 

Wyposażenie lokalu wyborczego

 

Podstawowe elementy

 

Dla przeprowadzenia głosowania niezbędne są akcesoria wyborcze: kabiny, parawany i urna, które również mają określone wymagania. W widocznym dla głosujących miejscu powinno znajdować się godło Polski. Równie dostrzegalna powinna być urna, która powinna móc pomieścić wszystkie oddane karty do głosowania. Nie może być ona jednak wyższa niż 100 cm (zalecana wysokość to 80-85 cm). Urna powinna być przezroczysta i zabezpieczona w taki sposób, że nie będzie możliwe wrzucenie do niej karty w inny sposób niż przez otwór wrzutowy.
W lokalu wyborczym powinny znajdować się także przygotowane miejsca do głosowania, gdzie wyborcy będą mogli zapoznać się z kartą do głosowania i zaznaczyć swój wybór. Tajność głosowania mają zapewnić odpowiednio oznaczone i oświetlone kabiny wyborcze. Wewnątrz nich powinny znajdować się przybory do pisania i instrukcja, informująca o tym jak głosować. W pomieszczeniu wyborczym może znajdować się stolik z wysokimi osłonami ułatwiający głosowanie niepełnosprawnym. Powinno się przygotować odpowiednią liczbę stanowisk, tak by wybory odbywały się w sposób płynny, gwarantując jednocześnie ich tajność.

 

Czytelne oznaczenia

 

Zarówno droga do lokalu wyborczego, jak i samo pomieszczenie przeznaczone na wybory powinny być dobrze oznaczone tak, by głosujący kierował się bezpośrednio do komisji wydającej kartę do głosowania, a następnie do urny wyborczej. Wszelkie urzędowe obwieszczenia i informacje (odnośnie kandydatów czy siedzib obwodowych komisji wyborczych), powinno umieścić się w widocznym, możliwym do przeczytania dla przybywających miejscu. Stanowiska do głosowania są przygotowywane i sprawdzane przez komisję, która o wszelkich niezgodnościach zawiadamia burmistrza lub wójta, który jest zobowiązany je poprawić.

Firma MagDal oferuje niezbędne wyposażenie lokali wyborczych zgodnie z wymaganiami polskiego prawa odnośnie przeprowadzenia wyborów powszechnych. W ofercie znajdziemy kabiny i parawany wyborcze, które są również dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych wyborców. Podstawowe wyposażenie lokali może być uzupełnione o sukno na stoły w kolorach zielonym i bordowym, i dodatkowe oznaczenia, takie jak tabliczka Obwodowa Komisja Wyborcza, które będą właściwie kierować do miejsca głosowania.

 

Wróć