Projekt graficzny
GRATIS

W jakich miejscach możemy spotkać Godło Polski?

Godło Polski to jeden z najważniejszych symboli naszego kraju. Przedstawia majestat i potęgę państwa, dlatego powinien być znany każdemu Polakowi. Wszyscy obywatele powinni otaczać szacunkiem Godło, niezależnie od wieku, osobistych przekonań i zajmowanego stanowiska. Zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zawierają dokładne wytyczne, jak powinno wyglądać Godło. Gdzie można spotkać ten symbol?

 

Wzór Godła Rzeczypospolitej Polskiej

 

Polskie Godło zawiera wizerunek orła białego w złotej koronie z głową zwróconą w prawo z rozpostartymi skrzydłami. Ten wzór został opracowany na podstawie wizerunku umieszczonego na Chorągwi Rzeczypospolitej z 1927 roku, która została sprowadzona do Warszawy w 1990 roku. Kolorystyka Godła symbolizuje odwagę i waleczność narodu polskiego oraz odpowiada barwom umieszczonym na polskiej fladze.

 

Szkoły publiczne i niepubliczne

 

Szacunku do Godła uczone są dzieci i młodzież podczas zajęć w szkołach. Dlatego symbol ten jest umieszczany w każdej sali lekcyjnej w widocznym miejscu. Godło Polski w szkołach ma podkreślać wagę historii i kultury naszego kraju oraz konieczność przekazywania wiedzy na ten temat kolejnym pokoleniom. Wizerunek orła białego na czerwonym tle przypomina o korzeniach Polski i zachęca do pielęgnowania naszych tradycji.

 

Urzędy i organy władzy państwowej

 

Hołd dla historii naszego kraju mają obowiązek oddawać także polskie urzędy. Dlatego Godło znajduje się we wszystkich instytucjach publicznych, takich jak organy gmin, powiatów i samorządów województw. Polskie Godło w urzędach ma na celu nie tylko podkreślenie ważnej roli naszej historii, lecz także wskazywać na konieczność podejmowania zgodnych z prawem decyzji, które mają służyć dobru wszystkich obywateli.

 

Inne jednostki organizacyjne

 

Godło Polski mają obowiązek umieszczać w swoich budynkach także inne jednostki państwowe, w tym jednostki Sił Zbrojnych, Policji, Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej Kraju, Służby Ochrony Państwa oraz jednostki organizacyjne Służby Więziennej. W tych miejscach Godło ma przywodzić na myśl uroczystość ślubowania wierności narodowi polskiemu i postanowieniom konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to symbol przypominający o podjęciu zobowiązania wobec państwa i akcentujący istotną rolę realizowanych zadań.

 

Lokalizacja Godła w budynku

 

Godło Polski powinno znajdować się nad wejściem do budynku lub po prawej stronie od drzwi wejściowych. Przepisy mówią, że jeżeli w jednym miejscu znajduje się kilka urzędów, należy umieścić jedną tablicę z Godłem, a poniżej nazwy poszczególnych instytucji. Wewnątrz pomieszczeń polskie Godło powinno być umieszczone na ścianie na wprost od wejścia, nad biurkiem urzędnika lub na innej ścianie w widocznym miejscu. Na tej samej ścianie nie powinny być umieszczone inne przedmioty, takie jak tablice informacyjne, obrazy lub kalendarze.

 

Dokumenty i strony internetowe

 

Organy państwowe mają obowiązek umieszczać Godło Polski na dokumentach podpisywanych przez najwyższych przedstawicieli danego urzędu. W szczególności dotyczy to pism zawierających decyzje lub postanowienia organów, a także poświadczających ważne fakty i uprawnienia. Godło znajduje się również na stronach internetowych urzędów. Wzór powinien być starannie wykonany i ujednolicony w ramach całej jednostki organizacyjnej.

 

Zasada pierwszeństwa Godła Polski

 

Warto zaznaczyć, że w Godło Polski  ma pierwszeństwo przed innymi znakami umieszczanymi w budynkach, na przykład, symbolami miast, stowarzyszeń oraz organizacji, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Z tego względu, jeżeli na budynku organu państwowego eksponowany jest również herb miasta lub gminy, powinien być on umieszczony zawsze poniżej Godła Polski lub po lewej stronie od drzwi wejściowych.

Eksponowanie Godła Polski powinno być ważne dla wszystkich obywateli naszego kraju. Dzięki kultywowaniu historii możemy być dumni z osiągnięć naszych przodków, bez których Polska nie znajdowałaby się dziś na mapach świata. Dlatego polskie Godło to stały element coraz większej ilości miejsc użyteczności publicznej.

Wróć