Projekt graficzny
GRATIS

W jakie dni wywieszamy flagę Polski?

W każde święta ważne dla Polaków zauważyć można w przestrzeni publicznej i prywatnej pojawiające się barwy biało-czerwone. W jakie dniu można lub powinno się wywiesić flagę Polski?

Polacy znani są z tego, że są posiadają niezwykle silne poczucie tożsamości narodowej. Z ogromnym szacunkiem traktują hymn narodowy oraz biało-czerwoną flagę, która towarzyszy im we wszystkich podniosłych chwilach. Jej ostateczny kształt, oraz kolory zostały ustanowione wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 1 sierpnia 1919 Sejm Ustawodawczy uchwalił, że barwami Rzeczypospolitej będą dwa kolory, biały i czerwony, położone na podłużnych, równoległych pasach, górnym białym i dolnym czerwonym. Niestety Polacy niedługo cieszyli się wolnością. Po wybuchu II wojny światowej, w czasie niemieckiej okupacji flaga zniknęła z przestrzeni publicznej. Eksponowanie barw narodowych wiązało się bowiem z niezwykle surowymi karami. Dziś na szczęście znów możemy z godnością wieszać biało czerwoną flagę przy okazji ważnych uroczystości państwowych, ale nie tylko. W jakie zatem dni roku wywieszanie flagi jest zgodne z obowiązującymi przepisami?

 

Flaga narodowa nie tylko od święta

 

Zgodnie z mocą obowiązującej od 2004 roku ustawy, polską flagę można legalnie eksponować nie tylko w celu upamiętnienia podniosłych dat i świąt państwowych, ale także przy okazji ważnych wydarzeń w życiu prywatnym. Co więcej, może ona wisieć każdego dnia i jest to jak najbardziej zgodne z aktualnymi przepisami. Niemniej, w czasie świąt narodowych wywieszanie flagi polskiej jest traktowane niemal jako obowiązek każdego obywatela. Większość Polaków wiesza zatem barwy narodowe, aby uczcić tym gestem ważne dla Polski daty. W kalendarzu jest ich kilkadziesiąt, są to nie tylko święta narodowe, ale także ważne dla Polaków rocznice. W tych dniach na pewno biało czerwona flaga powinna zostać zawieszona przy każdym domu:

22.01 - rocznica wybuchu Powstania Styczniowego w 1863

14.02 - powstanie Armii Krajowej

01.03 - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

24.03 - rocznica wybuchu Powstania Kościuszkowskiego w 1794

02.04 - rocznica śmierci Jana Pawła II

10.04 - rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 roku

13.04 - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia

19.04 - rocznica wybuchu w 1943 roku Powstania w gettcie warszawskim

01.05 - Święto Pracy oraz rocznica przystąpienie w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej

02.05 - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

03.05 - Święto Narodowe Trzeciego Maja - rocznica uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja

08.05 - rocznica zakończenia w 1945 II wojny światowej. Dzień Zwycięstwa

09.05 - Dzień Europy

04.05 - Dzień Wolności i Praw Obywatelskich (upamiętnia pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory parlamentarne w1989 roku. Częściowo wolne do Sejmu oraz całkowicie wolne do Senatu

29.05 - Dzień Weterana

28.06 - Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca i wydarzeń z 1956 roku

15.07- rocznica Bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku

01.08 - rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w 1944

15.08 - Święto Wojska Polskiego. Słynna bitwa o Warszawę w 1920 roku, zwana Cudem nad Wisłą

31.08 - Dzień Solidarności i Wolności upamiętniający powstanie w 1980 roku „Solidarności”

01.09 - rocznica wybuchu II wojny światowej, Niemcy napadli na Polskę

17.09 - napad ZSRR na Polskę w 1939

16.10 - Dzień Papieża Jana Pawła II upamiętniający jego wybór w 1978 roku na głowę Kościoła

24.10 - trzeci rozbiór Polski w 1795

11.11 - Święto Niepodległości. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli w 1918 roku

29.11 -Wybuch Powstania Listopadowego w 1830 roku

13.12 - rocznica wprowadzenia w 1981 roku stanu wojennego

27.12 - rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 1918 roku

 

Oprócz wyszczególnionych powyżej dat możemy wieszać flagi codziennie i jest to zgodne z obowiązującym prawem. Aby prezentowały się estetycznie, warto zamontować specjalny uchwyt balkonowy do flagi, w którym umieszcza się jej drzewiec. Ten sposób eksponowania barw narodowych jest niezwykle estetyczny i pokazuje, że traktujemy flagę z należytym szacunkiem.

Wróć